Pagina 3 din 30« Anunțuri mai noi12345 ... 30Anunțuri mai vechi »
17oct.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Începând de luni, 22 octombrie, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302/29.09.2017, modificată prin H.C.L. nr. 286/31.07.2018, pot depune cererile pentru permisul de călătorie RATC, valabile pentru anul 2019 și documentele aferente, la toate Cluburile Pensionarilor din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Acestea se vor putea depune până la data de 20 noiembrie și în următoarele locații:
- la toate punctele de vânzare ale R.A.T.C. Constanța;
- la sediu RATC Constanța, str. Industrială nr. 8;

Reamintim categoriile ce pot beneficia de permise de călătorie RATC și documentele necesare:

Pensionari cu pensii până la 1600 lei (inclusiv):
• cerere tip;
• copie B.I./C.I.- copie și original;
• cupon de pensie – copie.

Persoane în vârstă, de peste 60 de ani, care nu realizează venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I. - copie și original;

Persoane în vârstă, de peste 70 de ani, indiferent de venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I – copie și original.;

Permisele de călătorie se vor primi la domiciliu, prin poștă.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica permisul de călătorie astfel:
elevii și studenții orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat) și asistenții personali ai pesoanelor cu handicap grav sau asistenții acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul Turn-Gară);
persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
deținuții politici (decret - lege nr. 118/1990) și persoanele strămutate (Legea nr. 189/2000) – pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța - Gară / de la sediul R.A.T.C. Constanța;
șomerii - pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Delfinariu, KM 4.

15oct.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța dorește realizarea unui transport în comun cât mai plăcut, optimizat în funcție de nevoile cetățenilor orașului Constanța.

Utilizatorii de smartphone, laptop, tabletă pot accesa gratuit rețeaua de internet. În proximitatea chioșcurilor, vă puteți conecta gratuit la internet cu viteze mari de acces selectând rețeaua RATC free WiFi. Astfel, în următoarele chioșcuri au fost montate hotspot-uri wifi:
 • Eliberării – intersecția str. Dezrobirii cu str. Eliberării
 • Gară 2-43 / 5-40 – vis a vis de Gara Centrală
 • Km 4/5 – b-dul Aurel Vlaicu (lângă pod km 4/5)
 • Magazinul Tomis – str. Mihai Viteazu
 • Tomis III – intersecția b-dul Tomis cu str. Soveja
 • Vamă – B-dul Tomis în dreptul ANAF Constanța
 • Km 5 – șoseaua Mangaliei
 • Poarta 6 – str. Brizei, Piața Roșie
 • Baba Novac – intersecția str. Baba Novac cu str. Soveja
 • Dacia – B-dul Tomis
 • Brotăcei – str. Dobrilă Eugeniu
 • Km 4 – șoseaua Mangaliei
 • Primăverii – str. Eliberării

Lucrăm să extindem facilitatea de acces gratuit la internet pentru toate punctele de vânzare bilete și abonamente. Până la sfârșitul lunii octombrie, vă veți putea conecta gratuit la internet și în apropierea următoarelor puncte:
 • Bulevard – intersecția b-dul Alexandru Lăpușneanu
 • CET Piață – b-dul Aurel Vlaicu
 • Gară – intersecția b-dul Ferdinand cu str. Theodor Burada – Parc Gară
 • Spitalul Mare - b-dul Tomis (lângă Spitalul Județean)
 • Poarta 1 – dispecerat

În plus, în autobuzele RATC au fost schimbate routere-le cu echipamente care permit un număr mai mare de conexiuni simultane la viteze 4G. Conectarea se face prin alegerea rețelei WiFi RATC-Constanța și autentificarea pe pagina de Captive Portal cu numărul personal de telefon.

Începând de anul trecut, toate autobuzele RATC sunt monitorizate și dispecerizate cu ajutorul unei aplicații care utilizeaza un sistem GPS. Pe lângă funcția de administrare a flotei de autobuze, o componentă a proiectului o reprezintă informarea călătorilor cu privire la timpul de așteptare sau modificările de traseu. Astfel, în strânsa legătură cu monitorizarea GPS, RATC Constanța a instalat 10 panouri led de informare în următoarele stații:
 • Piața CET - sens de mers str. Cumpenei: liniile 1,101C,101M
 • Gară (vaporaș): liniile 5B, 2-43, 5-40, 101C, 101M
 • Gară – sens centru: liniile 5-40, 2-43
 • Parc gară: liniile 2-43, 5-40
 • Centru - sens gară: liniile 5-40, 2-43, 43C, 43M
 • Spitalul Județean: liniile 42, 2-43, 43C, 43M
 • Dacia – sens Gară: liniile 2-43, 43M, 43C, 42
 • Poarta 1: liinile 51,51B, 44, 101C
 • Cap Linie Tomis Nord: liniile 3, 3B, 2-43, 42
 • Tomis III – sens Institutul de Marină: liinile 102P, 102N , 1, 3
 • Magazinul Tomis – sens Casa de Cultură: liniile 42, 44, 48, 51, 51B, 101C

Informațiile afișate de panou sunt:
 • numele operatorului de transport;
 • data și ora;
 • denumirea stației;
 • linia, sensul de deplasare (capătul de linie);
 • timpul estimat în minute sau ora şi minutul în care autobuzul urmează să ajungă în staţie, conform planificării.


11oct.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Transportul public local se desfășoară în condiții obișnuite, nefiind implicat în greva de avertisment derulată azi, 11 octombrie, de către operatorii privați de transport interjudețean/intrajudețean.
Astfel, niciun traseu operat de către R.A.T.C. Constanta nu este afectat de protestul anunțat.

Îți dorim călătorii plăcute!

03oct.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță beneficiarii H.C.L. nr. 302/29.09.2017, modificată prin H.C.L. nr. 286/31.07.2018 (pensionarii cu pensii de până la 1.600 de lei inclusiv, persoane în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoane în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri) că, începând de azi, 3 octombrie 2018, pot depune cererile pentru permisele de călătorie R.A.T.C. valabile pentru anul 2019.

Cererile se vor primi la domiciliu prin poștă sau pot fi procurate gratuit de la orice punct de vânzare R.A.T.C. Constanța.

Cererile și documentele aferente se vor depune la toate punctele de vânzare ale R.A.T.C. Constanța în fiecare zi, astfel:
Pensionari cu pensii până la 1600 lei (inclusiv):
• cerere tip;
• copie B.I./C.I.- copie și original;
• cupon de pensie – copie.
Persoane în vârstă, de peste 60 de ani, care nu realizează venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I. - copie și original;
Persoane în vârstă, de peste 70 de ani, indiferent de venituri:
• cerere tip );
• copie B.I./C.I – copie și original.;

Permisele de călătorie se vor primi la domiciliu, prin poștă.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica permisul de călătorie astfel:
elevii orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
studenții orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C.Constanța;
persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat) și asistenții personali ai pesoanelor cu handicap grav sau asistenții acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul Turn-Gară);
persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
deținuții politici (decret - lege nr. 118/1990) și persoanele strămutate (Legea nr. 189/2000) – pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța - Gară / de la sediul R.A.T.C. Constanța;
șomerii - pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Delfinariu, KM 4.


28sep.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța reamintește publicului călător că, începând de luni, 1 octombrie, liniile 100 și 5 – 40 revin la vechile trasee, astfel:
- linia 100 - Gară - Bdul Ferdinand - Bdul 1 Decembrie 1918 - Bdul Al Lăpușneanu - Sat Vacanță și retur.
- linia 5-40 - KM 5 - Vârful cu Dor – Democrației – Hatman Arbore – Șos. Mangaliei – Bdul 1 Mai – Bdul Ferdinand – Str. Mircea cel Bătrân – Bdul Mamaia – Bdul Aurel Vlaicu – Campusul universitar - retur.

25sep.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă cod C.O.R.: 226303

a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- CV în format Europass, redactat în limba română (original);
- Cazier judiciar (original);
- Act identitate (copie simpla);
- Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- Documente doveditoare ale activității (carnet de munca/adeverințe vechime/extras Revisal- copie simplă);
- Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitătile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 438

c) Condițiile specifice:
Studii de specialitate - studii superioare profil tehnic finalizate
Curs in domeniul SSM cu o durată de 80 de ore
Curs de cadrul tehnic cu atribuții SU (PSI)
Experiența: minim 3 ani vechime în domeniul SSM; reprezintă avantaj experiența profesională în companii mari, a caror activitate implică expunerea la riscuri ridicate în materie de securitate și sănătate în muncă
Capacitatea de planificare, organizare și control
Capacitate foarte buna de comunicare si relationare
Engleza – nivel business mediu
Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel mediu

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta16.10.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta19.10.201810:00

Bibliografia:
Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;
H.G. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea 319/2006;
H.G. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;
H.G.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Codul Muncii
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs16.10.2018 – scris
19.10.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă16.10.2018
4Termenul până la care se pot depune contestaţiile17.10.2018
5Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor18.10.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu și rezultatele finale ale concursului19.10.2018

Președinte comisie,

Bari Gevat


24sep.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef oficiu juridic cod C.O.R.: 134916

a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef oficiu juridic

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- CV în format Europass, redactat în limba română (original);
- Cazier judiciar (original);
- Act identitate (copie simpla);
- Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- Documente doveditoare ale activității (carnet de munca/adeverințe vechime/extras Revisal- copie simplă);
- Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitătile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 438

c) Condițiile specifice:
Studii de specialitate - studii superioare juridice finalizate
Experiența: minim 5 ani vechime în domeniul juridic
Reprezintă avantaj experiența în domeniul juridic cu expunere la probleme ce țin de dreptul civil, comercial, dreptul muncii, precum și experiența în relația cu sindicatele;
Abilități foarte bune de negociere, comunicare și organizare
Persoană dinamică, energică și orientată către rezultate
Engleza – nivel business mediu
Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel mediu

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta15.10.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta18.10.201810:00

Bibliografia:
Codul Civil: Persoana juridică, Contracte speciale;
Legea societăților nr. 31/1990;
OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Codul Muncii;
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.10.2018 – scris
18.10.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.10.2018
4Termenul până la care se pot depune contestaţiile16.10.2018
5Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor17.10.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu și rezultatele finale ale concursului18.10.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana


21sep.2018

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, din cauza lucrărilor de înlocuire a bordurilor şi asfaltare în zona Poarta 2, staţia RATC în care opresc autobuzele ce deservesc liniile 42 si 48 va fi mutată cu aproximativ 30 m mai jos, spre Poarta 1, dupa alveolă.

Astfel, autobuzele vor circula până la Poarta 1 pe întreaga perioadă a desfăşurării lucrărilor.

17sep.2018

Deviere traseu 5-40, 101

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, în data de 19.09.2018, între orele 08:00 şi 17:30, S.C. Confort Urban S.R.L. va realiza lucrări de asfaltare pe Strada Pandurului, tronsonul cuprins între Şoseaua Mangaliei şi Strada Liliacului. Liniile de autobuz 5-40, 101C, 101M vor fi deviate şi vor circula pe următorul traseu:
- Linia 5-40 sensul de mers spre KM 5: Șos. Mangaliei – Str. Hatman Arbore – Str. Meșterul Manole – Str. Democraţiei;
- Linia 101C, 101M sensul de mers CET: Şos. Mangaliei - B-dul Aurel Vlaicu (traseul vechi).


Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseu. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

lucrări Pandurului

14sep.2018

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Atenție!

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, restricțiile în trafic de la Poarta 1 se vor prelungi până în această noapte, la ora 24.00!

Mijloacele de transport în comun nu vor mai coborî pe strada Termele Romane, ci vor opri în stația de la Poarta 2. Astfel, liniile 44, 51, 51b, 101c vor circula pana la Poarta 2.

Măsura este luată ca urmare a lucrărilor de reconfigurare și modernizare a zonei, iar restricțiile se aplică pe strada Termele Romane, tronsonul cuprins între strada Traian și bulevardul Regina Elisabeta, pe Valea Portului, tronsonul cuprins între Poarta 3 de acces în port și strada Termele Romane.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

lucrări Poarta 1

Pagina 3 din 30« Anunțuri mai noi12345 ... 30Anunțuri mai vechi »