• office@ratc.ro
 • 0241-618.581
 • 0241-694.863
 • Str. Industrială nr.8, Constanța

Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 41234Știri mai vechi »
18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier tehnic cod C.O.R.: 215313
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1; contract individual de munca cu timp partial
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: TESA
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare profil tehnic/management
Experienta in functia respectiva/similara:-minim 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Experienta in managementul proiectelor
- Experienta in coordonare echipe
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
- Limba engleza – nivel avansat
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța20.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța22.03.201610:00
  Bibliografia:
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
 • Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea 31/1990 privind societatile

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs20.03.2018; 22.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu22.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile21.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor21.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

joi, 22 februarie 2018


18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Specialist inspectii tehnice cod C.O.R.: 214441
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Statie ITP
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare - Ingineria autovehiculelor
Experienta in functia respectiva/similara:-
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Absolvent ingineria autovehiculelor
- Certificat atestare RAR pentru ITP
- Permis categoria B si C sau B si D
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța15.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța19.03.201810:00
  Bibliografia:
 • Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică – RNTR 1
 • Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.03.2018; 19.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu19.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile15.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor16.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

duminică, 18 februarie 2018


18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Specialist achizitii cod C.O.R.: 332301
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Departament Tehnic
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare profil economic + Curs achizitii publice
Experienta in functia respectiva/similara: 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior 408
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Experienta in achizitii produse tehnice
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
- Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice (SEAP) constituie avantaj
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța12.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța14.03.201810:00
  Bibliografia:
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 99/2016
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
 • Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs12.03.2018; 14.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă12.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu14.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile13.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor13.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

duminică, 18 februarie 2018


18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Coloana auto cod C.O.R.: 132416
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Departament Exploatare
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Medii sau Superioare profil tehnic+Certificat competente profesionale pentru transport valabil
Experienta in functia respectiva/similara: 5 ani in functia de Sef Coloana
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Experienta in managementul flotelor, reparatii si intretinere auto
- Cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto
- Cunostinte operare PC (Word, Excel)
- Aptitudini de planificare, comunicare si negociere
- Capacitatea de a lua decizii in conditii de stres
- Atitudine ferma
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța09.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța13.03.201810:00
  Bibliografia:
 • Legea nr.92/2012 serviciilor de transport public local
 • Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii
 • OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, actualizată
 • HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare
 • OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotararea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 actualizata
 • RNTR 9 - autorizarea operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare, modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs05.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs09.03.2018; 13.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă09.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu13.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile12.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor12.03.2018

Presedinte comisie,

Florea Chelu

duminică, 18 februarie 2018


29dec.2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de șoferi autobuz în zilele de 16.01.2018, 23.01.2018 si 30.01.2018, ora 9 la sediul RATC din strada Industriala nr.8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariu de baza competitiv
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %
 • tichete de masa(15 lei/zi)
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se notează cu „admis” sau „respins”;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admiși la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de muncă și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfășurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate.

Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str.Industrială, nr.8, Biroul Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

vineri, 29 decembrie 2017


24noi.2017

ANGAJĂRI – 20 de posturi de Controlor bilete si abonamente

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probeiTermen
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs12.12.2017
Data de desfăşurare a probelor de concursProba scrisă 18.12.2017, ora 9:00
Interviul 18.12.2017, ora 13:00
Data afişării rezultatelor pentru proba scrisă18.12.2017
Termenul afişării rezultatelor pentru interviu19.12.2017
Termenul până la care se pot depune contestaţiile20.12.2017
Termenul până la care se afişează rezultatele contestaţiilor21.12.2017

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • carnet de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae (CV).

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
    Nume si prenume: Dumitru Ligia
    Telefon: 0241/618581, interior 418

Condiții specifice:
 • Studii gimnaziale;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră clară, concisă și convingătoare, atat verbal cât și în scris, bun mediator;
 • Experiență de lucru în activități similare – nu este obligatorie, însă constituie un avantaj.

Condiții necesare:
 • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
 • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aveti capacitate deplină de exercițiu;
 • să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postuluiscos la concurs;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia:
- Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

vineri, 24 noiembrie 2017


Pagina 1 din 41234Știri mai vechi »