Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 5123 ... 5Știri mai vechi »
16iul.2018

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța

ANGAJEAZĂ CASIER BILETE SI ABONAMENTE


  Cerințe:
 • Studii medii
 • Abilitati de lucru cu numere
 • Abilitati de comunicare si relationare cu publicul
 • Capacitate de adaptare la program inegal
 • Cunostinte medii de operare pe calculator
 • Respectarea regimului garantiilor obligatorii si suplimentare

  Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de angajare:
 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
 • carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare.

  Beneficii:
 • Nivel salarial lunar net 1.400 – 1.600 lei + 300 lei tichete de masă
 • Formare profesională continuă
 • Mediu de lucru profesionist

Date de contact:
- Sediul R.A.T.C., str. Industrială, nr. 8, Constanta – Serviciul Resurse Umane,
- 0241/618581, int. 418,
- ligia.dumitru@ratc.ro

luni, 16 iulie 2018


30mai.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului de casier bilete si abonamente

Avand in vedere prevederile Regulamentului nr. 1500/05.02.2018 privind ocuparea unui post vacant pentru personalul din cadrul R.A.T.C. Constanta, precum si prevederile art. 77 alin. 1 lit. i din contractul colectiv de munca aplicabil conform caruia salariatii RATC beneficiaza de o zi libera in a doua vineri a luni iunie – respectiv 08.06.2018 – data limita pentru depunerea dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de casier bilete si abonamente si prelungeste pana la data de 11.06.2018, ora 15:00.

Secretar Comisie de concurs,
Fizula Cadrie

miercuri, 30 mai 2018


21mai.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de CASIER BILETE SI ABONAMENTE cod C.O.R.: 962302
a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 10 posturi - Funcție execuție;
Structurile în cadrul carora se afla aceste posturi: R.A.T.C. – Chioșcuri de distribuție abonamente și bilete .
b) Nivelul studiilor și experiența necesară ocupării postului:
Studii: Minim 10 clase
Experiența în funcția respectivă/similară:-1 an
Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie
- carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveți calitatea de salariat al RATC Constanța)
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438
c) Condițiile specifice:
- Experiență minim 1 an într-o funcție similară;
- Cunoștințe medii de operare pe calculator;
- Respectarea regimului garanțiilor obligatorii și suplimentare prevăzut de Legea 22/1969 (instituire ipoteca pe un imobil sau teren în favoarea RATC);
- Abilități de comunicare și muncă cu publicul, abilități de lucru cu numere, capacitate de analiza și sinteză;
- Seriozitate, corectitudine.
Condițiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română și domiciliul în România;
- să cunoasteti limba română, scris și vorbit;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercițiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experiență, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
d) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța13.06.20189:00
2InterviulSediul RATC Constanța15.06.201813:00
  Bibliografia:
 • Legea 22/1969 modificată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limită: 08.06.2018; Ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.d)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă13.06.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu15.06.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile14.06.2018, ora 14:00
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor14.06.2018

Președinte comisie,

Vasile Florentina

luni, 21 mai 2018


24apr.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Mecanic auto cod C.O.R.: 723103
a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1;
Structurile în cadrul carora se afla aceste posturi: atelier mentenanță și reparație.
b) Nivelul studiilor și experiența necesară ocupării postului:
Studii: 10 clase/Medii/Școala profesională - profil mecanic
Experiența în funcția respectivă/similară:-3 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
- carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveți calitatea de salariat al RATC Constanța)
- cazierul judiciar în original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: STANIMIR MONICA
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal:
Condițiile specifice:
e) Condițiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română și domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercițiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experiență, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul RATC Constanța16.05.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța18.05.201810:00
  Bibliografia:
 • Surse de informare: autobuze cu motoare diesel orizontale; manualul de întreținere pentru autobuzele MAZ

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs11.05.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs16 si 18.05.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică16.05.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu18.05.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile17.05.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor18.05.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

marţi, 24 aprilie 2018


18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier tehnic cod C.O.R.: 215313
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1; contract individual de munca cu timp partial
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: TESA
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare profil tehnic/management
Experienta in functia respectiva/similara:-minim 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Experienta in managementul proiectelor
- Experienta in coordonare echipe
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
- Limba engleza – nivel avansat
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța20.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța22.03.201610:00
  Bibliografia:
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
 • Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea 31/1990 privind societatile

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs20.03.2018; 22.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu22.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile21.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor21.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

joi, 22 februarie 2018


18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Specialist inspectii tehnice cod C.O.R.: 214441
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Statie ITP
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare - Ingineria autovehiculelor
Experienta in functia respectiva/similara:-
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Absolvent ingineria autovehiculelor
- Certificat atestare RAR pentru ITP
- Permis categoria B si C sau B si D
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța15.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța19.03.201810:00
  Bibliografia:
 • Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică – RNTR 1
 • Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.03.2018; 19.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu19.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile15.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor16.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

duminică, 18 februarie 2018


Pagina 1 din 5123 ... 5Știri mai vechi »