• office@ratc.ro
  • 0241-618.581
  • 0241-694.863
  • Str. Industrială nr.8, Constanța

TARIFE BILETE ȘI ABONAMENTE - Valabile începând cu 01.07.2013

în conformitate cu HCLM nr. 135/17.06.2013

BILETE PREȚ
-LEI-
Bilet una călătorie 1,50
Bilet două călătorii 3,00

ABONAMENTE PREȚ
-LEI-
O zi -24 ore- (nenominalizat) 5,00
Șapte zile (nenominalizat) 24,00
Una linie (60 călătorii) 55,00
Două linii (120 călătorii) 80,00
Toate liniile (nominalizat ~ 180 călătorii) 110,00
Toate liniile la purtator (nenominalizat ~ 270 călătorii) 140,00

PREȚUL ABONAMENTULUI NU INCLUDE CONTRAVALOAREA LEGITIMAȚIEI CU POZĂ ȘI A PORTABONAMENTULUI.


De reținut: Societățile comerciale sau persoanele care vor să deconteze abonamentele, le pot achiziționa cu factură și chitanță la punctele noastre de la Gară, Cireșica și sediul R.A.T.C. Constanța.




Abonamente reduse cu 50% și gratuite:

Beneficiari Reducere sau
gratuitate
ABONAMENT
Cost ABONAMENT Pentru eliberare
beneficiarul
prezintă
Locația unde
se prezintă
Ce acte trebuie
să prezinte
la control
Conform
ELEVI
 • 1 Linie
 • 2 Linii
 • Toate Liniile
50%  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=55,00LEI
 •Carnet Elev vizat la zi în original
 •C.I. sau Certificat de naștere în original
Toate chioșcurile de abonamente RATC  •Abonament RATC
 •Carnet Elev vizat la zi
 •C.I. sau Certificat de naștere
HCLM 40/13.02.2015
ELEVI
 • 1 Linie
 • 2 Linii
 • Toate Liniile
  - Orfani
  - Cu cerințe educaționale speciale
  - Pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială
  - Aflați sub tutelă
GRATUIT GRATUIT  •Carnet Elev vizat la zi în original
 •C.I. sau Certificat de naștere în original
 •Pentru orfani și cei aflați sub tutelă, suplimentar talond de pensie urmaș sau certificat de tutelă
GARA peron liniile 100, 101M  •Abonament RATC
 •Carnet Elev vizat la zi, sau C.I., sau Certificat de naștere
 •Pentru orfani și cei aflați sub tutelă, suplimentar talond de pensie urmaș sau certificat de tutelă
HCLM 40/13.02.2015
STUDENTI
 • 1 Linie
 • 2 Linii
 • Toate Liniile
50%  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=55,00LEI
 •Carnet Student vizat la zi în original
 •C.I.  în original
Toate chioșcurile de abonamente RATC  •Abonament RATC
 •Carnet Student vizat la zi
 •C.I.
HCLM 139/27.04.2016
STUDENTI
 • 1 Linie
 • 2 Linii
 • Toate Liniile
  - Orfani
  - Proveniti de la casele de copii
GRATUIT GRATUIT  •Carnet Student vizat la zi în original
 •C.I.
 •Pentru orfani certificatul de deces al unuia dintre parinti sau adeverinta pentru studentii proveniti de la casele de copii

Chioscul "Bulevard"
 •Abonament RATC
 •Carnet Student vizat la zi, sau C.I.
 •Pentru orfani certificatul de deces al unuia dintre parinti sau adeverinta pentru studentii proveniti de la casele de copii
HCLM 139/27.04.2016
Persoane cu HANDICAP UȘOR sau MEDIU GRATUIT pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în handicap ușor sau mediu  •Certificat de încadrare în grad de handicap UȘOR sau MEDIU, în original GARA peron liniile 100, 101M
TOMIS III stația liniilor 42, 2-43, 43C, 43M
 •Abonament special tip RATC
 •B.I. sau C.I.
HCLM 40/13.02.2015
Persoanele în vârstă de peste 80 de ani cu domiciliul în orașul Constanța, indiferent de venit și care nu beneficiaza de altă gratuitate pe mijloacele de transport în comun GRATUIT GRATUIT B.I./C.I. Toate chioșcurile de abonamente RATC Abonamentul RATC și la cererea organului de control B.I./C.I. H.C.L.M. 264/27.11.2015
Persoane aflate în șomaj GRATUIT GRATUIT B.I./C.I. Chioșcul "Delfinariu" Abonamentul RATC și B.I./C.I. H.C.L.M. 265/27.11.2015
personalul didactic și nedidactic încadrat în unitățile de învățământ din municipiul Constanța 50%  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=55,00LEI
 •legitimația de serviciu vizată la zi în original
 •o poză 3/4 cm
Toate chioșcurile de abonamente RATC  •Abonament RATC
 •legitimația de serviciu vizată la zi
 •C.I. sau B.I.
HCLM 26/23.02.2016
Donatorii de sânge 50%  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=55,00LEI
 •C.I. sau B.I.
 •Adeverință specială pentru transport
Chioșc SPITAL Abonamentul RATC și B.I./C.I. Legea 282/2005
HG 1364/2006

BENEFICIAZĂ DE O SINGURĂ GRATUITATE PE LUNĂ:

PENSIONARII cu pensii până la 1250 lei

CONFORM HCL Cta nr. 272/30.09.2016

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
ACTE NECESARE:
  • BULETIN IDENTITATE (ORIGINALUL)
  • CUPON PENSIE DIN LUNA ANTERIOARĂ
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • TOATE CHIOȘCURILE R.A.T.C.

PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI

CONFORM HCL Cta nr. 155/28.08.2014

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
ACTE NECESARE:
  • BULETIN IDENTITATE (ORIGINALUL)
  • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - model declarație
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • TOATE CHIOȘCURILE R.A.T.C.

VETERANII DE RĂZBOI

CONFORM LEGEA 44/1994

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • PRIN ASOCIAȚIE

REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE

CONFORM LEGEA 42/1990 ȘI LEGEA 341/2006

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ:
  • PRIN ASOCIAȚIE

DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI

CONFORM DECRET LEGE 118/1990

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL RATC, STR. INDUSTRIALA NR. 8

STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

CONFORM LEGEA 189/2000

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL RATC, STR. INDUSTRIALA NR. 8

PENSIONARI BENEFICIARI AI LEGII 309/2002 CU VENIT DE PÂNĂ LA 1000 LEI/LUNĂ

CONFORM HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII 309/2002

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
ACTE NECESARE:
  • BULETIN IDENTITATE (ORIGINALUL)
  • ULTIMUL CUPON DE PENSIE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • CHIOȘCUL DE ABONAMENTE AL R.A.T.C. SITUAT ÎN ZONA GARĂ CFR CONSTANȚA

Sancționarea contravențiilor

PENTRU O CĂLĂTORIE FĂRĂ BILET SAU ABONAMENT

    Călătorul este obligat să achite:
  • conform PROCESULUI VERBAL primit de la controlori, suma de 100 lei, la chioșcurile R.A.T.C. în termen de 48 ore
    sau:
  • 200 lei la sediul S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. str.Egretei nr.13 A (lângă Piața CET)