TARIFE BILETE ȘI ABONAMENTE - Valabile începând cu 01.02.2018

în conformitate cu HCLM nr. 9/2018

BILETE PREȚ
-LEI-
Bilet una călătorie 1,50
Bilet două călătorii 3,00
Bilet valabil 60 de minute toate liniile 1) 2,00
Bilet valabil 24 ore toate liniile 1) 5,00
Bilet valabil 7 zile toate liniile 2) 30,00
Bilet una călătorie CiTy Tour 3,00
Bilet toată ziua CiTy Tour (hop on / hop off) 5,00

Copiii sub 5 ani călătoresc gratuit.

1) BILET TOATE LINIILE - 60 DE MINUTE / 24 ORE: Se eliberează de la toate chioșcurile R.A.T.C. ȘI COLABORATORII R.A.T.C. Este valabil 60 de minute /24 de ore din momentul validarii in mijlocul de transport.

2) BILET TOATE LINIILE CU VALABILITATE - 7 ZILE: Se eliberează de la toate chioșcurile R.A.T.C. ȘI COLABORATORII R.A.T.C. Biletele sunt valabile 7 (şapte) zile calendaristice consecutive (ex. 01.09.2017 până la 07.09.2017 inclusiv).

ATENTIE: În cazul depășirii PERIOADEI DE VALABILITATE a BILETULUI, călătorul depistat în mijloacele de transport în comun va fi amendat in conf. cu Legea nr. 92/2007, art.45 alin.2.
R.A.T.C. Constanța roagă călătorii să păstreze biletul intact și să îl ferească de umezeală, surse de caldură, etc.
ABONAMENTE PREȚ
-LEI-
Una linie - nominalizat * 55,00
Două linii - nominalizat * 80,00
Toate liniile - nominalizat * 125,00
Toate liniile la purtator (nenominalizat) 140,00

VALABILITATE: din data emiterii, până inclusiv în aceeași zi a lunii următoare.

* PREȚUL ABONAMENTULUI NU INCLUDE CONTRAVALOAREA LEGITIMAȚIEI CU POZĂ ȘI A PORTABONAMENTULUI.


De reținut: Societățile comerciale sau persoanele care vor să deconteze abonamentele, le pot achiziționa cu factură și chitanță la punctele noastre de la Gară, Cireșica și sediul R.A.T.C. Constanța.
ABONAMENTE 50% REDUCERE

Atentie

În vederea aplicării prevederilor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiarii de facilități la transportul public de călători vor completa o declarație de consimțământ. În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani, declarație de consimțământ va fi semnată de părinte/tutore. Formularele se găsesc la toate punctele de vânzare ale RATC Constanța sau poate fi descărcat accesând link-urile de mai jos:

Anexa 3.CONSIMTAMANT 2018- GDPR- persoane peste 16 ANI
Anexa 4.CONSIMTAMANT 2018- GDPR-MINORI
BENEFICIARI COST ABONAMENT Pentru eliberare beneficiarul prezintă Se eliberează la: Ce acte trebuie să prezinte la control Observatii
ELEVII *
din unitatile de invatamant obligatoriu,
profesional si liceal / acreditat autorizat din municipiul
Constanta, indiferent de domiciliul.
 •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE
LINIILE=62,50LEI
 •FOTO 3/4
 •CARNET DE ELEV VIZAT LA ZI ** ORIGINAL + COPIE
 •CERT NASTERE / C.I. ORIGINAL + COPIE
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate chioșcurile de abonamente RATC •Abonament RATC * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul scolar
** Pentru elevi din clasele I, V, IX pentru luniile SEPTEMBRIE SI OCTOMBRIE a anului in curs eliberarea abonamentului se va face si pe baza adeverintelor (in original) in locul carnetului de elev
STUDENTII *
inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutii de invatamant superior acreditate in varsta pana la 26 de ani, indiferent de domiciliul.
 •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=62,50LEI
 •FOTO 3/4
 •CARNET DE STUDENT ** VIZAT LA ZI ORIGINAL + COPIE
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate chioșcurile de abonamente RATC •Abonament RATC * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul universitar.
** In luna octombrie eliberarea abonamentelor se poate face si pe baza adeverintei eliberate de catre facultate.
Personalul didactic si nedidactic incadrat in unitatile de invatamant preuniversitar si universitar din municipiul Constanta, indiferent de domiciliul.  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=62,50LEI
 •FOTO 3/4
 •legitimatie/adeverinta serviciu vizata la zi de unitatea de invatamant ORIGINAL + COPIE*
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate chioșcurile de abonamente RATC •Abonament RATC *Documentele se vor solicitata o singura data pe an.


ABONAMENTE GRATUITE

Daca o persoana se incadreaza in mai multe categorii de beneficiari, aceasta
are dreptul numai la o singura legitimatie/ un permis de călătorie pe luna
• Permis călătorie RATC
BENEFICIARI Tip
permis/leg./
abonament
Pentru eliberare beneficiarul prezintă Se eliberează la: Ce acte trebuie să prezinte la control Observatii
ELEVII *
- proveniti din casele
de copii**
- cu cerinte educationale
speciale**
- cu masura de protectie
speciala sau tutela**
- orfani **
Abonament gratuit  •FOTO 3/4
 •CARNET DE ELEV VIZAT LA ZI ** ORIGINAL + COPIE
 •CERT NASTERE / C.I. ORIGINAL + COPIE
 •CERT. DECES al parintelui / parintilor ORIGINAL + COPIE
 •CERT. CASATORIE*** ORIGINAL + COPIE
 •Acte de stabilirea cerintelor speciale sau a masurilor de protectiei speciala
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate chioșcurile de abonamente RATC • Abonament RATC * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul scolar.
** Se vor elibera in baza listelor transmise de catre D.G.A.S.P.C. C-ta sau a documentelor doveditoare.
*** In cazul in care un orfan poarta un nume diferit fata de cel al parintelui, se va solicita si certificatul de casatorie original + copie.
STUDENTII *
inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa,
in institutii de
invatamant superior acreditate in varsta
pana la 26 de ani, indiferent de domiciliul.
- orfani**
- proveniti din casele
de copii***
Abonament gratuit  •FOTO 3/4
 •CARNET DE STUDENT ** VIZAT LA ZI ORIGINAL + COPIE
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •CERT. DECES al parintelui / parintilor ORIGINAL + COPIE
 •CERT. CASATORIE*** ORIGINAL + COPIE

 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate chioșcurile de abonamente RATC • Abonament RATC * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul universitar.
** In cazul in care un orfan poarta un nume diferit fata de cel al parintelui, se va solicita si certificatul de casatorie original + copie
*** Se vor elibera pe baza actelor doveditoare.
BENEFICIARI AI
LEGII 416/2001 *
Permis călătorie  •CERT. NASTERE / C.I. ORIGINAL Chioșc de abonamente City Mall • Permis călătorie RATC * Se vor elibera numai in baza listelor transmise de catre SPAS Constanta.
REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE
VETERANII SI VADUVELE DE RAZBOI*
Permis călătorie  •C.I. ORIGINAL + COPIE** La asociații • Permis călătorie RATC * Se vor elibera numai beneficiarilor cu domiciliul în municipiul Constanța în baza listelor transmise de către asociatii.
** Documentele se vor solicitata o singură dată pentru anul in curs.
SOMERI INDEMNIZATI SI NEINDEMNIZATI * Permis călătorie  •C.I. ORIGINAL + COPIE**
 •CARNET DE SOMER VIZAT LA ZI + COPIE
Chioșcurile de abonamente Delfinariu și Billa * Se vor elibera numai beneficiarilor cu domiciliul in municipiul Constanta

BENEFICIAZĂ DE O SINGURĂ GRATUITATE PE LUNĂ:

VETERANII DE RĂZBOI

CONFORM LEGEA 44/1994

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • PRIN ASOCIAȚIE

REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE

CONFORM LEGII 42/1990 ȘI LEGII 341/2006

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ:
  • PRIN ASOCIAȚIE

DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI

CONFORM DECRET LEGE 118/1990

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL RATC, STR. INDUSTRIALA NR. 8

STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

CONFORM LEGEA 189/2000

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL RATC, STR. INDUSTRIALA NR. 8

PENSIONARII CU PENSII PÂNĂ LA 1840 LEI

PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI

PERSOANELE PESTE 70 ANI

CONFORM H.C.L.M. nr. 302/2017

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Incepând cu data de 01.07.2017
eliberarea legitimațiilor de transport
se va face de către S.P.A.S. Constanța
în baza cererilor depuse de către beneficiari

PERSOANELE CU HANDICAP MEDIU ȘI UȘOR

CONFORM LEGII 448/2006 ȘI H.C.L.M. nr. 302/2017

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
abonamentele de transport se pot procura de la
toate chioșcurile de abonamente RATC
documente solicitate: cerere tip
copie CI/BI/ Certificat de naștere
Certificat de încadrare în grad de handicap
Se eliberaza beneficiarilor cu domiciliul in municipiul Constanta

NEVĂZĂTORII ȘI ÎNSOȚITORII ACESTORA

PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ȘI ACCENTUAT ȘI ÎNSOȚITORII ACESTORA

ASISTENȚII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP

CONFORM LEGII 448/2006

Legitimație pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport
în comun de suprafață conform Ordinului 62/2007
Legitimațiile de transport se pot ridica de la
Serviciul de evidenţă şi plată prestaţii sociale
Bdul Ferdinand nr. 97 bloc B1, parter (Blocul Turn)

Sancționarea contravențiilor

PENTRU O CĂLĂTORIE FĂRĂ BILET SAU ABONAMENT

Călătorul este obligat să achite cuantumul total al amenzii stabilite, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea prezentei, la casieriiile oricărei agenții fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite și taxe Constanța sau prin intermediul instrumentelor de plată electronică(on-line) pe etax.spit-ct.ro. În termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, călătorul are dreptul de a depune plângere la Judecătoria Constanța. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor neatacat în acest termen constituie, potrivit legii, titlu executoriu fără investire sau altă formalitate (se va proceda la executarea silită).