• office@ratc.ro
 • 0241-618.581
 • 0241-694.863
 • Str. Industrială nr.8, Constanța
Pagina 1 din 22123 ... 22Anunțuri mai vechi »
14mar.2018

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, sâmbătă, 17 martie 2018 în intervalul 08:00 – 23:00, str. Brizei (zona Poarta 6) va fi închisă datorită unor filmari la serialul internațional de televiziune „The Romanoffs“, motiv pentru care vom devia traseul liniei 2-43 pe toată durata zilei (5:45 – 23:00), astfel:
- pe sensul de mers de la gară la poarta 6 traseul va fi urmatorul:
Gară - Far - B-dul 1 Mai Vechi – Str. Pajurei – Str. Viorelelor - Poarta 6 și retur pe același traseu.

Traseu 17.03


12mar.2018

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța pune la dispoziția publicului călător 2 chioșcuri de bilete și abonamente, în stațiile:
 • Șoseaua Mangaliei – stația KM4 – vis-à-vis de Carrefour Market
 • Str. Eliberării – stația Primăverii – sensul de mers Centru

Chioșcurile vor funcționa începând de miercuri, 14 martie 2018, în intervalul orar 09:00-17:00.

HARTA CHIOSCURI NOI mart2018


12mar.2018

Anunț de interes public

Liniile 2-43, 43M și 43C și-au reluat traseul normal pe str. Mircea cel Bătrân.

12mar.2018

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun anunță publicul călător că azi, 12 martie 2018, din cauza lucrărilor executate de S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu str. Nicolae Iorga, va devia traseele liniilor: 2-43, 43M și 43C, pe str. Mircea cel Bătrân – tronson: b-dul Mamaia – Str. Ion Rațiu, după următorul itinerar: Str. Mircea cel Bătrân – Bd. Mamaia (până la Capitol) – Bd. Tomis, pe sensul de mers spre Tomis Nord.
Autobuzele vor opri în stațiile: Capitol, Spital și Colegiul Tehnic Tomis, după care își vor continua traseul normal.

DEVIERE TRASEU2-43


01mar.2018

Mărțișor 2018

Echipele de control ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța au "amendat" azi de 1 Martie 2018, cu câte un mărțișor pe doamnele și domnișoarele surprinse în autobuzele noastre.
Vă dorim primăveri frumoase și lungi și o veșnică primăvară în suflet!

martisor2018

martisor2018

martisor2018

martisor2018

28feb.2018

1 Martie - Mărțișor

Mâine, 1 martie, în prima zi calendaristică de primăvară, pentru a marca Ziua Mărțișorului, echipele de control ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța vor oferi doamnelor și domnișoarelor brățări mărțișor.

18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier tehnic cod C.O.R.: 215313
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1; contract individual de munca cu timp partial
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: TESA
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare profil tehnic/management
Experienta in functia respectiva/similara:-minim 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Experienta in managementul proiectelor
- Experienta in coordonare echipe
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
- Limba engleza – nivel avansat
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța20.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța22.03.201610:00
  Bibliografia:
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
 • Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea 31/1990 privind societatile

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs20.03.2018; 22.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu22.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile21.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor21.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari


21feb.2018

Anunţ de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, din cauza unor lucrări efectuate de S.C. RAJA S.A., la intersectia străzilor Șos Mangaliei cu Str. Pandurului mâine, 22 februarie 2018, între orele 8:30 și 13:00, traseul liniei 5-40 va fi deviat, pe sensul de mers de la Gară spre cap linie KM 5, astfel: Șos Mangaliei – Str. Hatman Arbore – Str. Meșterul Manole – Str. Pandurului.
Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseu.
deviere traseu 5-40


20feb.2018

Anunţ de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța vine în sprijinul călătorilor care locuiesc în cartierul Km 4-5, Km 5 și cartierul Poarta 6, prin modificarea traseelor liniilor 101C și 101M și înființarea de 4 stații noi începând cu data de 1 martie 2018, astfel:

- linia 101C va circula pe următorul traseu:
Cap linie 101C - Fabrica de pâine – C.E.T. - bd.Aurel Vlaicu – șos. Mangaliei (sens giratoriu LIDL) - șos. Mangaliei - bd. Ferdinand - Poarta 1 - Magazinul Tomis – Republica - Gara C.F.R. - Abator - șos. Mangaliei- str. Pandurului - str. Liliacului - Aurel Vlaicu - str. Industrială - Cap Linie 101C;

- linia 101M va circula pe următorul traseu:
Cap linie 101M - Gara C.F.R .- Abator - șos. Mangaliei - str. Pandurului - str. Liliacului - Aurel Vlaicu – VIVO (Maritimo) - bd. Aurel Vlaicu - Fabrica de pâine – CET – bd. Aurel Vlaicu - șos. Mangaliei (sens giratoriu LIDL) - șos. Mangaliei - Gara C.F.R. - Cap linie 101M.

Prin modificarea traseelor, locuitorii din Poarta 6, vor putea folosi noile stații de autobuz, astfel:
a) sens de mers către C.E.T.:
   - la intersecția pe str. Pandurului cu str. Liliacului;
   - str. Liliacului – vis a vis de Complex;
   - str. Liliacului – Școala nr. 37;
b) sens de mers către Gara C.F.R.:
   - b.dul Aurel Vlaciu – vis a vis de Complexul Comercial Doraly.
harta modificare trasee linile 101C si 101M

Descarcă harta modificare trasee în format .pdf, printabil, A4:
Harta modificare trasee linile 101C si 101M

18feb.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Specialist inspectii tehnice cod C.O.R.: 214441
a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Statie ITP
b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare - Ingineria autovehiculelor
Experienta in functia respectiva/similara:-
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418
d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
- Absolvent ingineria autovehiculelor
- Certificat atestare RAR pentru ITP
- Permis categoria B si C sau B si D
- Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel)
- Excelente abilitati de relationare si negociere
e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța15.03.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța19.03.201810:00
  Bibliografia:
 • Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică – RNTR 1
 • Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.03.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.03.2018; 19.03.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.03.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu19.03.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile15.03.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor16.03.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari


Pagina 1 din 22123 ... 22Anunțuri mai vechi »