• office@ratc.ro
 • 0241-618.581
 • 0241-694.863
 • Str. Industrială nr.8, Constanța
Pagina 1 din 17123 ... 17Anunțuri mai vechi »
19oct.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța reamintește tuturor beneficiarilor H.C.L.M. nr. 302/29.09.2017 că pot depune cererile pentru legitimațiile de călătorie R.A.T.C. valabile pentru anul 2018. Formularele pot fi procurate GRATUIT, de la orice chioșc R.A.T.C. de abonamente și bilete, în fiecare zi, până pe 20 noiembrie 2017. H.C.L.M. nr. 302/29.09.2017 se adresează:
 • pensionarilor cu pensii de până la 1450 de lei inclusiv;
 • persoanelor în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri;
 • persoanelor în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;
Abonamentele gratuite valabile pentru anul 2018, oferite de Primăria Municipiului Constanța, vor fi livrate la domiciliu, prin poștă.

13oct.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun introduce alternativa de plată cu ajutorul dispozitivelor de tip P.O.S. Astfel, plata cu cardul se poate face la următoarele chioșcuri de bilete și abonamente R.A.T.C.:
• Piața CET (Bd.-ul Aurel Vlaicu, vis-a-vis de CET);
• Cireșica (Dispecerat cap de linie 42 /43);
• Str. Eliberării (Intersecția str. Dezrobirii cu str. Eliberării);
• Gară 40 / 43 – chioșc nr. 1 (vis-a-vis de Gară);
• Gară 101 – chioșc nr. 1 (în spatele dispeceratului liniei 100);
• Tomis Mall (Strada Mihai Viteazu – magazinul Tomis);
• Tomis III (Intersecția Bd.-ul Tomis cu str. Soveja);
• Casieria Centrală (str. Industrială, nr. 8);

12oct.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, din cauza lucrărilor de reparație efectuate de Enel Distribuție S.A., deviază traseul liniei 5B (barat). Astfel, stația de pe strada Fântânele va fi mutată pe strada Tractorului, până la ora 18:00.

12oct.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun anunță beneficiarii H.C.L.M. nr. 302/29.09.2017 (pensionari cu pensii de până la 1450 de lei inclusiv, persoane în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoane în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri) că începând de luni, 16.10.2017, pot depune cererile pentru legitimațiile de călătorie R.A.T.C. valabile pentru anul 2018. Abonamentele gratuite se vor primi la domiciliu, prin poștă.

Cererile și documentele aferente se vor preda la orice chioșc R.A.T.C. de abonamente și bilete, în fiecare zi, până pe 20 noiembrie 2017.

Documente necesare:
• cerere tip (poate fi procurată de la orice chioșc R.A.T.C.);
• copie B.I./C.I.;
• Copie cupon de pensie;
• adeverință eliberată de A.N.A.F (pentru persoanele de peste 60 de ani care nu realizează venituri);

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentele gratuite astfel:
• elevii orfani – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța-Gară;
• studenții orfani – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – City Mall;
• persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat), asistenții personali / însoțitorii persoanelor cu handicap grav – de la D.G.A.S.P.C. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul turn Gară);
• persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - de la punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța: Gară 40/43 și B-dul Tomis (vis-a-vis de A.N.A.F.);
• deținuții politici (D.-L.nr. 118/1990) și persoanele strămutate (L.nr. 189/2000) – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Gară.

05oct.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța mulțumește tuturor participanților la sondajul efectuat pe parcursul lunii septembrie. În urma tragerii la sorți, cei 10 câștigători ai unui abonament gratuit pe toate liniile R.A.T.C., timp de o lună, sunt:

 • Tarabeia Nagy
 • Tudor Cristiana-Emilia
 • Closcaru Petrica
 • Alexandru Manea
 • Milorad Antonio
 • Berlea Nicoleta
 • Dragomir Adrian
 • Pacioaga Cosmin
 • Farmazon Alexandru
 • Culina Alexandra

Câștigătorii au dispoziție 5 zile lucrătoare din momentul notificării prin email pentru a-și revendica premiul de la sediul R.A.T.C., din strada Industrială nr. 8, Constanța (program 08:00-16:00). Pentru revendicarea premiului este necesară prezentarea unui act de identitate valid (C.I.) și a unei fotografii tip buletin. De asemenea, confirmarea primirii notificării se poate face la numărul de telefon 0729 50 41 58 sau la adresa de email comunicare@ratc.ro

04oct.2017

Angajări

Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 posturi de șoferi autobuz în zilele de 03.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017 si 24.10.2017 ora 9:00 la sediul RATC din strada Industriala nr.8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale.
- salariul de baza 1502 lei – 1816 lei
- spor pentru vechime in muncă 5 – 25 %
- tichete de masă
- alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Muncă

Concursul va consta in următoarele probe:
- selectarea dosarelor de înscriere
- proba scrisă (chestionar de circulație)
- interviu

- selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se notează cu „admis” sau „respins”:
- pot participa la proba următoare numai candidații admiși la proba precedentă.

Acte necesare pentru înscriere la concurs:
- copie act identitate;
- cazier auto;
- copie carnet de muncă si alte documente care să ateste vechimea in muncă/specialitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
- CV privind activitatea desfasurata;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate;
- cerere de înscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate.

Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str.Industriala, nr.8, Birou Resurse Umane,
relații suplimentare se pot obtine la telefon 0241 618581 interior 401.

29sep.2017

Anunț de interes public

Având în vedere evenimentele care vor avea loc în Piața Ovidiu, luni, 02 octombrie 2017, cu ocazia deschiderii anului universitar 2017- 2018, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța prelungește liniile de autobuze 42 și 48 în intervalul orar 08:00 – 13:00.

Autobuzele care deservesc liniile prelungite vor opri în toate stațiile până la Poarta I.

26sep.2017

Anunț de interes public

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2017, prelungește traseul 5-40, datorită desfășurării evenimentului "Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean", care va avea loc la Pavilionul Expozițional.
Astfel, autobuzele vor întoarce și vor avea stație în fața Pavilionului Expozițional.

25sep.2017

Achiziții publice

Pe adresa www.e-licitatie.ro a fost postat anunțul de consultare a pieței nr. MC0009109 pentru Servicii de curățenie și igienzare. Operatorii interesați au posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate la adresa de email achizitiipublice@ratc.ro

13sep.2017

Anunț de interes public

PLATA PRIN SMS A BILETELOR DE CĂLĂTORIE R.A.T.C.

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, începând de vineri, 15.09.2017, numărul de telefon dedicat achiziționării biletelor prin SMS este 7475.
Această opțiune este disponibilă tuturor clienților rețelelor Vodafone, Orange, Telekom și Digi Mobil. SMS-ul de comandă este gratuit pentru rețelele Vodafone și Digi Mobil, iar în rețelele Orange și Telekom este 0,05 euro+T.V.A.

Bilet R.A.T.C.Mesaj prin SMS la numărul 7475Tarif
1 călătorie pe o linie (valabil o oră)L,,număr linie” (ex: L100* )0,30 euro + T.V.A.
1 oră - toate liniileORA0,42 euro + T.V.A.
1 zi (24 de ore)ZI1,10 euro + T.V.A.
7 zileS6 euro + T.V.A.
* Pentru liniile 5-40 și 2-43 se va trimite textul L540 respectiv L243;

Astfel, pentru cel mai utilizat dintre biletele R.A.T.C., biletul de o călătorie, tariful pentru plata prin SMS scade de vineri, de la 0,40 euro+ T.V.A. la 0,30 euro + T.V.A.

! ATENȚIE ! Achiziționarea biletului se face înainte de urcarea în autobuz. Valabilitatea biletelor se calculează din momentul primirii confirmării de finalizare a plății prin SMS.

SMS-ul de confirmare a plății precum și codul (format din 6 caractere alfanumerice) trebuie prezentate controlorului, în cazul în care acesta va solicita dovada achitării călătoriei.

Dacă un călător nu primește SMS de confirmare, atunci nu se consideră că are un bilet de călătorie valabil și nici nu este taxat de către furnizorul de telefonie mobilă. De asemenea, trimiterea unui SMS în timpul realizării controlului nu este acceptată.

Avantajele soluției de plată prin SMS:
• plata se face instantaneu, fără a fi necesară deplasarea la Casele de bilete și abonamente;
• contravaloarea titlului de călătorie achiziționat va apărea în următoarea factură telefonică sau va fi scăzută din creditul inițial, dacă este vorba de o cartelă telefonică preplatită;
• confirmarea plății biletului de călătorie va fi primită direct pe telefonul mobil într-un interval de până la 30 secunde de la trimiterea mesajului SMS către numărul 7475.

Pentru informații suplimentare sau semnalarea de disfuncționalități:
- tel. 0241.618.581
- email: office@ratc.ro

Pagina 1 din 17123 ... 17Anunțuri mai vechi »